Oppia sosiaalisia taitoja

Moniin asioihin voi kuitenkin itse vaikuttaa. Sosiaalisia taitoja voi harjoitella siinä missä mitä tahansa muitakin taitoja. Jos olet uskotellut itsellesi, että olet tuomittu epäonnistumaan sosiaalisissa vuorovaikutuksessa, on aika karistaa tuo luulo pois. Jokainen meistä voi oppia uusia tapoja toimia hankalissa tilanteissa. se, että lapsi saa purkaa energiaansa ja samalla hän saa oppia sosiaalisia taitoja, tuntemaan kehoaan ja työskentelemään ryhmässä. Lasten liikunnan tulee olla mahdollisimman monipuo-lista. Monipuolisuudella tarkoitan, sitä että lapsi voi harjoittaa kaikkea kolmea edellä mainit- On onni, että sosiaalisia taitoja voi oppia ja kehittää harjoittelun kautta hyvin samalla tavalla kuin esimerkiksi kieliä opitaan. Mikäli et siis vielä tunne oloasi täysin varmaksi sosiaalisten taitojesi suhteen, ei syytä huoleen! Taiteellisen toiminnan myötä on mahdollista oppia ja kehittää sosiaalisia taitoja, saada tukea ja rakentaa verkostoja, joita voi monin tavoin hyödyntää jokapäiväisessä elämässä. Tässä kahdeksan sosiaalisen hyvinvoinnin aluetta, joihin taiteellinen toiminta vaikuttaa tutkimusten mukaan positiivisesti. 1. Kysyminen, itsensä esitteleminen, kuunteleminen – esimerkiksi näitä ovat vuorovaikutustaidot. Tarvitsemme taitoja jokapäiväisten asioiden hoitamisessa. Niistä on apua myös isommissa elämänratkaisuissa, kuten työpaikan hakemisessa tai parisuhteen muodostamisessa. Koska kyse on taidoista, niitä voi oppia läpi elämän. Lapsen täytyy myös oppia taitoja kuten vakuuttavuutta, suvaitsevaisuutta ja hyvää päätöksentekokykyä tunteakseen olonsa ajan myötä tehokkaammaksi ratkaistessaan konflikteja. Toisaalta taidot kuten huumorintaju tai luovuus ovat erittäin tehokkaita apuvälineitä konfliktien ratkaisemiseksi ja rikkaampien tunnemarkkinoiden löytämiseksi. oppia sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta muun oppimisen ohella. Lisäksi ryhmillä näyttää kokemusten mukaan olleen positiivinen vaikutus oppilaiden turvallisuudentunteeseen ja siihen ettei kukaan jäänyt yksin vaan koki kuuluvansa ryhmään. Avainsanat: Yhteistoiminnallinen oppiminen, sosiaaliset taidot, vertaissuhteet, ryhmä, Tietenkään sosiaalisia taitoja unohtamatta. LUE MYÖS State of The Connected Customer: ... Yksi tehokas tapa oppia yhdistämään eri tapahtumia ja niiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä reagoimaan nopeammin asiakkaan ongelmiin on järjestää säännöllisesti palautekeskusteluja, joissa käydään läpi hiljattain toistuneita ... Sosiaalisia taitoja tarvitsemme useissa vuorovaikutustilanteissa, kuten esimerkiksi uuden ihmisen tavatessamme, tutustumisessa, ystävyyssuhteissa ja ryhmätöissä. ... Voimme ottaa myös toisilta mallia ja oppia, erilaisuus on rikkautta! Sosiaalisia perustaitoja ovat mm. itsensä ja muiden esitteleminen, kuunteleminen, vapaamuotoinen juttelu ... Vuorovaikutustaitoja voi oppia Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Keskeistä on vastavuoroisuus, se että molemmat tai kaikki osapuolet antavat panoksensa yhteiseen keskusteluun tai tapahtumaan.

VIIKON 41 TEEMA: Small Talk

2018.10.08 08:26 Betsku VIIKON 41 TEEMA: Small Talk

Äänestitte ensimmäiseksi teemaksi Small talkin, wikipedian mukaan "Small talk on sosiaalisia suhteita muodostavaa, ylläpitävää ja edistävää lyhytsanaista keskustelua, jonka tarkoituksena on muun muassa "jään murtaminen" rentouttavan yhdessäolon merkeissä. Sen toteutustapana on yhdessä oleminen sanomatta mitään tärkeää ja haitallista. Small talk edeltää kuitenkin usein siirtymistä varsinaiseen asiaan."
Omasta kokemuksestani monet vähättelevät small talkin merkitystä, mutta tiedostaa sen lämpimän tunteen kun joku oikeasti hallitsee tämän taidon hyvin. Tämän viikon tehtävä on kehittää omia small talk -taitoja ja tiedostaa se mahdollisuus että halutessaan voi ottaa keskustelun hallittavakseen, ja sitä kautta luoda lämpimän ja pörröisen olon muille, ja samalla luo pohjan “hedelmällisempiin” ja syvällisempiin keskusteluihin.

Yleisimmät ajattelutavat mitkä estävät small talkin syntymisen:
Small talk on turhaa ja pinnallista
Maailmassa on sellanen juju, että small talkkia tapahtuu siitä huolimatta mitä sinä siitä ajattelet, jos et osallistu siihen "protestimielessä" koska se on turhaa ja pinnallista, ihmiset eivät välitä siitä syystä. He vain näkevät ihmisen joka ei osallistu keskusteluun. Tästä voi syntyä "ylimielinen" kuva.
Monet ihmiset ovat ärsyttäviä
Kannattaa silti lähteä keskusteluun sillä ennakko-odotuksella että jokainen on hyvä ja mielenkiintoinen tyyppi, kunnes toisin todistetaan
Small talkin kuuntelu on tylsää
Jos olet oikeasti kiinnostunut ihmisestä, niin se ei ole. Esimerkiksi treffeillä. Vähän isommassa ryhmässä on ok olla välillä hiljaa, mutta myös heittää kommentteja ja tarkentavia kysymyksiä väliin!
Ei voi puhua aiheista joista ei tiedä mitään
Hyvä ettet tiedä aiheesta mitään! Se antaa mahdollisuuden kysellä enemmän. Tässä on vaarana se, että seurueessa on 2 ihmistä jotka keskustelevat jo jostain heidän molempien tietämästä aiheesta "syvällisesti", silloin kannattaa miettiä, onko sopivaa kysellä aiheesta, vai antaa heidän jatkaa keskusteluaan kaksin
kohteliaisuudet small talkissa ei ole aitoja
Kohteliaisuudesta tulee molemmille hyvä tunne, onko sillä mitään väliä tarkoittaako sen kertoja sitä oikeasti vai onko se vain hänen tapansa "murtaa jää"?

Sen sijaan
Kannattaa olettaa hyvää ja antaa jonkin verran luottamusta toiseen
nirsous ihmisten ja puheenaiheiden suhteen rajoittaa mahdollisuuksia vapaa-ajalla ja töissä
Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystäviä, mutta kaikkien kanssa kannattaa osata tulla toimeen.
Ihmiset haluavat puhua todella paljon itsestään ja omasta elämästään!
Ovatko muut ihmiset todella tylsiä vai ovatko keskustelut tylsiä vain sinun itsesi vuoksi?

Kehittävämmät ajattelutavat
Kuvittele että kaikilla on jotain mielenkiintoista kerrottavaa.
Kaikilla on omia mielenkiinnon kohteita, ihmiset eivät elä vapaa-aikaansa tyhjiössä, vaan tekemällä asioita joita he rakastavat.
Opi olemaan kiinnostunut kaikesta
Tämä on vinkkinä kullanarvoinen, maailma laajenee heti kun tiedostaa oman tietämättömyytensä ja on valmis muuttamaan omia ennakkoluulojansa.
Jos et tiedä jostain mitään, niin se on vaan hyvä! Voit oppia siitä lisää kyselemällä!
Kiinnostus tekee vaikutuksen, joka helpottaa elämää ja yhteyden syntymistä.

Esimerkkejä keskusteluista
Jos olet menossa hiihtämään ja tarvitsisit uudet sukset, kannattaa kysyä neuvoa siltä työpaikan hiihtäjätyypiltä, että minkälaiset sukset kannattaisi ostaa. Se luo hänelle kuvan että pidät häntä ammattilaisena ja luotat hänen arvostelukykyynsä. Kun se keskustelu on käyty loppuun, niin voit mennä internetin palstoille kysymään naamattomalta massalta neuvoja. Loppujen lopuksi sillä ei ole merkitystä kumman neuvoa kuuntelet, olet kumminkin luonut hyvän kuvan työkaverille.

Välillä keskustelu kääntyy niin että sinulta kysytään jotain, tässä vaiheessa kannattaa vastata mahdollisimman pitkästi ja olettaa että toinen on oikeasti kiinnostunut, jotta antaa toiselle paljon mahdollisuuksia “uusiin avauksiin”.
Uutisissa yleensä kun haastatellaan jotain lasta, niin lapsi vastaa vain yhdellä sanalla. Esim:
Onko kivaa kun joulupukki tuo taas lahjoja viikon päästä?
on.
Mitä toivot lahjaksi?
pleikkarin.
Ja niin edelleen.. tämä eroaa small talkkiin siinä, että se on toimittajan työ on tiedostaa tilanne ja johdatella keskustelua, small talkissa tuollainen vastailu vie paljon energiaa keskustelukumppanilta ja parempi tapa onkin vastata niin että toinen saa mahdollisimman paljon mahdollisuuksia kuljettaa keskustelua eri suuntiin:
Onko kivaa kun joulupukki tuo taas lahjoja viikon päästä?
On joo, oon viikon tässä siivonnu kämppää joulua varten, kauhee savotta ollut. En erityisemmin perusta lahjoista, mutta mulle tärkeintä on että koko perhe kokoontuu yhteen kun niin harvoin tavataan.
Tästä “haastattelija” saa taas paljon uusia aloituksia. voi puhua siivoamisesta, lahjojen antamisesta, perheestä, yms. Yhtäkkiä, jos puhe siirtyy perheeseen niin voidaan olla jo päästy “small talkin” yli ja paljon syvempiin keskusteluihin. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastauksen perään vastakysymyksen: onko susta kivaa? miten sä vietät joulua? mikä on ollut sun lempilahja mitä oot ikinä saanu? ostatko paljon lahjoja? yms. Tosi harvoin tulee kommenttia että Olipa huono tai tyhmä kysymys.. Yleensä ihmiset rupeaa miettimään sitä, miten kysymykseen vastaisi, eikä siinä jää aikaa miettiä “metatasolla” sitä onko kysymys hyvä vai huono.
Silloin tällöin tulee keskusteluissa vastaan sellaisia ihmisiä, jotka vastaa vain yhdellä sanalla, ja muistan itsekin tehneeni usein näin. Silloin kannattaa tiedostaa omat voimavarat, joko poistua tilanteesta johonkin mistä saat energiaa, tai jos koet että sinulla on voimia ottaa se “sosiaalisesti heikompi” huomioon ja tiedostaa että hänellä on nyt vaikeuksia keskustella (taustalla voi olla ihan mitä tahansa, “Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”), osoittaa empatiaa häntä kohtaan ja antaa tilaa. tai vaihtoehto 3, mikä? tuu discordiin kertomaan se meille.
Viikkoharjoitus
https://goo.gl/forms/7R60OTD4lppMN2ij1
TLDR (kirjoita vaikka jääkaapin oveen ja anna olla siinä tämä viikko)
Kysy pinnallisia kysymyksiä -> kuuntele -> kysy lisätietoja siitä mitä toinen vastaa. Jos et saa vastauksesta mitään mistä jatkaa -> aloita alusta. Jos sinulta kysytään jotain, niin vastaa mahdollisimman pitkästi olettaen että toinen on oikeasti kiinnostunut sinusta. Harjoittele kysymysten luomista!
Discord!
discordiin kannattaa tulla keskustelemaan, jakamaan omia kokemuksia, väittelemään, tai vaikka vain korjaamaan mun kielioppivirheitä! Yllättävän aktiivinen yhteisö ottaen huomioon mikä on se yhdistävä teema: https://discord.gg/uSZHAfN
Metakeskustelu
Teen viikkotehtäviä omien energioiden rajoissa, varaan itselleni oikeuden kyllästyä näiden tekemiseen ja lopettaa koko homman. Koitan tehdä tämän kyselyn eniten äänestetyimmät ensin, jotta tulisi mahdollisimman monta ihmisiä eniten kiinnostavaa aihetta käsiteltyä heti alussa.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFKT_TyWMjBcYWbir46GtfmV7XbzJdyS-i_G8AYmPbRY0KHw/viewform
submitted by Betsku to Sosiaaliset [link] [comments]


2016.09.11 12:03 -_-_-_-__---- Kuinka voi oppia sosiaalisia taitoja vielä aikuisena?

Kertokaahan nyt semmoiselle, jonka sosiaaliset taidot ovat täysin olemattomat ja jolla ei ole käytännössä minkäänlaista sosiaalista kanssakäymistä kenenkään kanssa.
submitted by -_-_-_-__---- to Suomi [link] [comments]


HR-MAIJAN TARINA - FASILITOINNIN VELHO Seikkailukasvatuspäivät 2016: Kaisa Pietilä Kuinka usein voi runkata? Pekka Lagerblom - Sosiaaliset taidot Miten tuet ujoa lasta? Ville Nieminen- sosiaaliset taidot Aino- Kaisa Saarinen sosiaaliset taidot Kulttuuriyrittäjänä saa purkaa ennakkoluuloja – Yrittäjän 100 oppia Salon liikuntapalvelut esittää 'Liikunnan merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle' Heta Korpivaara- Sosiaaliset taidot

Mitä on sosiaaliset taidot? Hyväkysymys.fi

  1. HR-MAIJAN TARINA - FASILITOINNIN VELHO
  2. Seikkailukasvatuspäivät 2016: Kaisa Pietilä
  3. Kuinka usein voi runkata?
  4. Pekka Lagerblom - Sosiaaliset taidot
  5. Miten tuet ujoa lasta?
  6. Ville Nieminen- sosiaaliset taidot
  7. Aino- Kaisa Saarinen sosiaaliset taidot
  8. Kulttuuriyrittäjänä saa purkaa ennakkoluuloja – Yrittäjän 100 oppia
  9. Salon liikuntapalvelut esittää 'Liikunnan merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle'
  10. Heta Korpivaara- Sosiaaliset taidot

Kaikki ihmiset voivat oppia sosiaalisia taitoja. Ujot ihmiset ovat empaattisia. Vanhempien kannattaa antaa aikaa ujolle lapselle ja olla lapsen tukena, esimerkiksi harrastuksissa. Itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja ei voi oppia pelkästään lukemalla tai puhumalla. Tarvitsemme kokemuksia, jotka koskettavat meitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Suomen naisten koripallomaajoukkueen tähtipelaaja Heta Korpivaara kertoo mitä sosiaalisia taitoja koripallo on hänelle opettanut. Heta on pelannut koripallo ... Maija on asiantuntijaorganisaation HR ja hän haluaa oppia uusia taitoja, jotta selviäisi arjen haasteista paremmin. Tutustu Fasilitoinnin velho-koulutukseen:... Ville Nieminen kertoo mitä sosiaalisia taitoja urheilu on hänelle opettanut. Liikunnan avulla opitaan sosiaalisia taitoja, yhteistyötä ja myös kognitiivisia taitoja. Liikunnan pitää olla pienelle lapselle leikkiin pohjautuvaa, iloa ja virkistystä tuottavaa ilman ... Pekka kertoo mitä sosiaalisia taitoja vuodet maailma on opettanut. Sen sijaan sooloseksin avulla voi oppia asioita omasta kehosta ja sen reaktioista, jotka ovat hyviä taitoja sekä itsetuntemuksen että toisten henkilöiden kanssa tapahtuvan seksin kannalta. Aino-Kaisa Saarinen kertoo millaisia sosiaalisia taitoja urheilu on hänelle opettanut ja kuinka joukkuehenki vaikuttaa yksilöurheilijaan. Kulttuuriyrittäjäksi alkaminen vaatii paitsi oman alansa vahvaa osaamista, myös rohkeutta ja sosiaalisia taitoja. Hobby Agencyn toimitusjohtaja Jaana Komcha-Härkönen painottaa, että ...